Angel

bar700dAddress: 62 Rhosmaen St, Llandeilo SA19 6EN 

The Angel is a pub and restaurant. Enjoy the ambience in our cosy bar or sample the culinary delights in The Capel Bach Bistro restaurant. The festival events take place upstairs is our lavishly decorated  function room,Yr Eglwys . Open for lunch and dinner.

Mae’r Angel yn dafarn ac yn fwyty yng nghanol y dref. gweinir amrywiaeth o fwyd cartref a phwdinau blasus. Cynhelir nifer o’ ddigwyddiadau yn yr Oruwch Ystafell addurnedig yn ystod yr Wyl, sydd  gwerthu ei gweld! Ar agor am ginio a swper.

http://www.angelbistro.co.uk/