Festival Books For Sale


Our official bookshop is award winning Books at the Dragon’s Garden. You can find it online at their
website
where they will have a section of Lit Fest books with special offers and signed
copies just for you.


Ein siop lyfrau swyddogol yw Llyfrau arobryn yng Ngardd y Ddraig. Gallwch ddod o hyd iddi ar-lein ar eu
gwefan
lle bydd ganddynt adran o lyfrau’r Ŵyl Lên gyda chynigion arbennig a chopïau
wedi u llofnodi ar eich cyfer chi yn unig.