writing

Llandovery Writers Event: Life: Can You Cut It? Writing To Make Readers Care

Posted on Updated on

Llandovery Writers Event: Life: Can You Cut It? Writing To Make Readers Care Sunday 16:00 Angel Inn     

Book Tickets: £5 

Jacquie Hyde, Sara Fox, Pete Barker, Stella Starnes and others will be reading from their collection ‘Life’ with tutor David Thorpe

Ysgrifennu i ddal sylw darllenwyr

Bydd Jacqui Hyde, Sara Fox, Pete Barker, Stella Starnes ac eraill yn darllen o’u casgliad, “Life” ac yn sgwrsio gyda’u hathro David Thorpe

Workshop: The Changeling Poet: Writing Out of the Narrative Voice 

Posted on Updated on

KATHYMILES (2)Sunday 12:30 – Flying Goose Quilting
Workshop: The Changeling Poet: Writing Out of the Narrative Voice 

Book Ticket: £5

Workshop: The Changeling Poet: Writing Out of the Narrative Voice – Sunday April 29th 13:30

A workshop which explores the persona poem, and how we can write ‘out of ourselves’. We will look at different ways in which the poet can write as animal, object, ghost or mythical figure, some of the techniques used to transform the narrative voice, and use these techniques to produce a piece of writing.

Gweithdy: Y Bardd Cyfnewid: Ysgrifennu mewn llais adroddwr – Dydd Sul Ebrill 29ain am 13.30 

Gweithdy sy’n archwilio’r gerdd bersona a sut y gallwn ysgrifennu ‘allan o’n hunain’, Edrychwn ar y ffyrdd gwahanol y gall y bard fabwysiadu er mwyn ysgrifennu fel anifail, ysbryd neu gymeriad chwedlonol, rhai o’r technegau a ddefnyddir i drawsnewid llais yr adroddwr a defnyddio’r rhain i gynhyrchu darn o waith.

Kathy Miles

M ae Kathy’n fardd ac awdur straeon byrion sy’n byw yng Ngorllewin Cymru. Ymddangoswyd ei gwaith men nifer o gylchgronau a detholiadau a chyhoeddwyd ei thrydydd casgliad, Gardening with Deer gan Cinammon Press yn 2016. Mae hi wedi derbyn canmoliaeth mewn nifer o gystadlaethau pwysig ac enillodd Wobr Bridport, Cystadleuaeth farddoniaeth PENfro a Gŵyl Lên Wells.

Mae Kathy’n darllen yn aml mewn digwyddiadau lleol a chenedlaethol a hi yw cyd-olygydd The Lampeter Review. Hi oedd yr unig feirniad yng nghystadleuaeth Barddoniaeth Cymru ac mae wedi cynnal gweithdai mewn lleoedd fel Gŵyl Farddoniaeth Torbay. Mae hi’n gyd-sefydlydd Grŵp Ysgrifenwyr Llambed ac mae ganddi MA mewn ysgrifennu creadigol.

Workshop with Hilary Shepherd: Setting – making it work for you

Posted on

Hilary ShepherdSunday 15:00 Flying Goose Quilting: Workshop with Hilary Shepherd: Setting – making it work for you

Book Tickets: £5

Are you getting the most out of the background? Whatever you are interested in writing about – urban or rural, large-scale or small – the physical setting has dynamic potential. This workshop will play with different ways of making the landscape come alive in your writing.

Hilary Shepherd has published 3 novels with Honno, two set in contemporary Africa and the third in post-Civil War Spain. She is currently working on a book set in Wales and India.

Gweithdy: Lleoliad – gwneud iddo weithio drosoch chi – Dyd Sul 29ain Ebrill 13.30

Ydych chi’n gwneud y mwyaf o’ch cefndir? Beth bynnag mae gennych ddiddordeb mewn ysgrifennu amdano – trefol neu wledig, mawr a bach – mae gan y lleoliad ffisegol botensial dynamig. Bydd y gweithdy hwn yn ystyried ffyrdd gwahanol o ddod â’r tirlun yn fyw yn eich ysgrifennu.

Writing Climate Change – Discussion and workshop

Posted on Updated on

Sunday 12:00 Mark Waghorn Design – “Reading Room” – Writing Climate Change

climate-change.jpgBook Tickets: £5

What do you feel when you think about climate change? Are there ways that writing about it can make a difference? This discussion and workshop run  Bristol Climate Writers offers you the opportunity to hear readings from new climate change related work, and to try writing about climate change yourself – whether a short story, a poem, or a piece of non-fiction. Suitable for adults and teens.

Bristol Climate Writers was founded to support writers of all genres who write about climate change, including fiction, non-fiction and poetry. They meet monthly for discussion and critique. The group also provides public workshops, in which participants take part in guided exercises and produce pieces of climate change themed writing during the workshop, as well as hearing new climate-related writing, and discussing the rationale for writing about climate change.

Ysgrifennu am newid yn yr hinsawdd – Dydd Sul Ebrill 29ain am 12.00yh yn Stafell Ddarllen Mark Waghorn.

Beth yw’ch barn chi am newid yn yr hinsawdd? Oes yna ffyrdd ble gall ysgrifennu wneud gwahaniaeth? Cynhelir y drafodaeth a’r gweithdy hwn gan Bristol Climate Writers a bydd cyfle i chi wrando ar ddarlleniadau allan o waith sy’n gysylltiedig â newid hinsawdd ac i chi eich hun geisio ysgrifennu am newid hinsawdd – boed yn stori fer, cerdd neu ddarn o waith ffeithiol. Yn addas i oedolion a phlant yn eu harddegau.

Sefydlwyd Bristol Climate Writers i gefnogi ysgrifenwyr ym mhob genre sy’n ysgrifennu am newid yn yr hinsawdd gan gynnwys ffuglen, ffeithiol a barddoniaeth. Maent yn cyfarfod yn fisol er mwyn trafod a beirniadu. Mae’r grŵp hefyd yn cynnal gweithdai cyhoeddus pan fydd cyfranogwyr yn cymryd rhan mewn ymarferion a chynhyrchu darnau o waith ar thema newid yn yr hinsawdd yn ogystal â chlywed gwaith newydd a thrafod y rhesymau dros ysgrifennu am newid yn yr hinsawdd.

DM Tomkins writes long and short fiction, and is particularly interested in family relationships and in climate change. Her work has been published in various anthologies and online, and has been long and shortlisted for a number of literary prizes. She is a member of ClimateCultures, a national network of artists and scientists concerned with climate change, and set up Bristol Climate Writers in 2017.

Bristol Climate Writers is on Facebook. Twitter: @tomkins_deborah

Pete Sutton has a not so secret lair in the wilds of Fishponds, Bristol and dreams up stories, many of which are about magpies. He’s had stuff published, online and in book form, including a short story collection called A Tiding of Magpies (Shortlisted for the British Fantasy Award 2017) and the novel Sick City Syndrome. He wrote all about Fishponds for the Naked Guide to Bristol and has made more money from non-fiction than he has from fiction and wonders if that means the gods of publishing are trying to tell him something. He’s a member of the North Bristol Writers, and helps organise the Bristol Festival of Literature, Bristol HorrorCon and BristolCon. He’s published by Kensington Gore. Pete’s blog is petewsutton.com.   Twitter:  @suttope

Kevin McCabe is an engineer, interested in large green infrastructure projects. In his spare time he writes bits and pieces on the subject of climate change.

He publishes random thoughts and analysis on www.6040split.com

 

Tim Burroughs is a Bristolian poet, who likes to write on music, love, art and keeping human in a damaged and damaging world. He’s a member of Lansdown Poets, hosts SPEL alt poetry and acoustic music open mic, and co-hosts the Berkeley Square Poetry Revue. He has read at Colston Hall, Bristol, and at the Edinburgh Fringe.  His poems have been shown as films at the Cheltenham Poetry festival and other film events. 

Tim recently published a collection ‘Lament For Gaia’ on global warming and has been published in five anthologies. He has recorded a CD of his poems ‘Soundings’, and his poems put to his own music ‘Soundscapes’.

 

Llandovery Writers event: Life: Can You Cut It?

Posted on Updated on

Life: Can You Cut It?          Sunday 29th April, 16:00 Angel Inn                                                          

Writing To Make Readers Care

Book Ticket: £5   

Learning how to write so that readers are truly hooked is the theme of Llandovery Writers – an open, ongoing writing course whose members produce novels and short stories. Jacquie Hyde, Sara Fox, Pete Barker, Stella Starnes and others will be reading from their collection ‘Life’ and other flash fiction, and chatting with tutor David Thorpe and the audience about the process of learning how to write fiction that makes readers keep reading. More info: http://davidthorpe.info/online-writing-course/

David Thorpe at the Hay Festival

 

Ysgrifennu i ddal sylw darllenwyr

Dysgu sut i ysgrifennu i gydio  mewn diddordeb darllenwyr yw thema Awduron Llanymddyfri – cwrs ysgrifennu agored, parhaus. Y mae ei aelodau wedi cynhyrchu nofelau a straeon byrion. Bydd Jacqui Hyde, Sara Fox, Pete Barker, Stella Starnes ac eraill yn darllen o’u casgliad, “Life” ac yn sgwrsio gyda’u hathro David Thorpe a’r gynulleidfa am y broses o ddysgu sut i ysgrifennu ffuglen sy’n gorfodi darllenwyr i barhau i ddarllen. Am ragor o wybodaeth: http://davidthorpe.info/online-writing-course/

Psychopaths in Literature

Posted on Updated on

Psychopaths in Literature – Saturday 28th April 11:30 Angel Inn

Book Ticket: £5

South Wales crime fiction writers GB Williams, John Thompson and John Nicholl in a panel discussion about their most evil characters. Moderator: Thorne Moore.

Seicopathiaid mewn Llenyddiaeth, Ffrainc, Sbaen

Bydd awduron nofelau ditectif o Dde Cymru, GB Williams, John Thompson a John Nicholl yn trafod eu cymeriadau mwyaf aflan.

Gail Wiliams

GB Williams specialises in complex, fast-paced crime novels, book one of the Locked Series, “Locked Up”, was released in 2017, “Locked In” publishes in Feb 2018, and “Locked Down” is due in Autumn 2018.  GB was shortlisted for the 2014 CWA Margery Allingham Short Story Competition with the story Last Shakes, now available in Last Cut Casebook. Crime novels are her stock in trade, but she has had success with short stories in other genres including steampunk, horror, and erotica.  She has also penned her debut steampunk novel, she launched in September 2017.  And she hates every photo ever taken of her. Find out more at www.gailbwilliams.co.uk.

John Nicholl, an ex-police officer, child protection social worker and lecturer, has written six darkly psychological suspense thrillers, each of which has been an Amazon international bestseller, reaching # 1 in multiple categories in the United Kingdom, France, Spain, Australia, Canada and the USA. John reached # 10 of all books on Amazon in Australia  and has been awarded three Amazon All-Star awards for being one of the 25 most read authors in the UK.

John is happily married, lives in rural West Wales, and has three adult children and one grandchild. He began writing after leaving his job heading up child protection services for Carmarthenshire.

He is represented by Toby Mundy – Literary agent at TMA.

You can find out more about John and his books at: http://www.johnnicholl.com

John Thompson was born in the district of Eton in 1942, and attended Windsor Grammar School, graduated in 1965 from the University of Aberdeen with an Honours Degree in History. He followed this by reading for an M.A. in American History at the College of William and Bobby Kennedy were assassinated – tempestuous times!

John eventually became side-tracked into Law and spent the next two decades as a practising barrister.

John has always been a voracious reader. John has an abiding interest in the human psyche, having studied Psychology as a minor subject in his first degree, while twenty years of practice in divorce and criminal law exposed him to every aspect of the human mind!

John has won awards from the National Association of Writers’ Groups and been short-listed several times in other competitions, notably those contained in Writing Magazine, which John would recommend to any aspiring writer.

Moderator: Crime novelist Thorne Moore

The Brindavan Chronicle: Genesis was published in June 2015 – in which a charismatic man uses his charm to bend the will of others to his own purpose. The real interest in such a situation is not that the gullible and guileless can be taken in by such a man, but how they respond when they manage to see through the veil of delusion.

 

Seicopathiaid mewn Llenyddiaeth, Ffrainc, Sbaen

Bydd awduron nofelau ditectif o Dde Cymru, GB Williams, John Thompson a John Nicholl yn trafod eu cymeriadau mwyaf aflan.

Mae GB Williams yn arbenigo mewn llyfrau ditectif cymhleth sy’n symud yn gyflym Cyhoeddwyd y llyfr cyntaf yn y gyfres, “Locked,” sef “Locked Up” yn 2017, cyhoeddir “Locked In” ym mis Chwefror 2018 a disgwylir “Locked Down” yn Hydref 2018. Rhoddwyd GB ar restr fer cystadleuaeth straeon byrion Margery Allingham yn 2014 am ei stori, “Last Shakes.” Straeon ditectif yw ei harbenigedd ond cafodd lwyddiant hefyd gyda straeon byrion mewn ffurfiau eraill gan gynnwys arswyd ac erotica. Cewch mwy o wybodaeth ar http://www.gailbwilliams.co.uk.

Cyn heddwas yw John Nicholl, gweithiwr cymdeithasol a darlithydd ac mae wedi ysgrifennu chwe nofel seicolegol gyffrous ac roedd pob un yn un o lyfrau mwyaf llwyddiannus Amazon gan gyrraedd ҂1 mewn nifer o gategorïau yn y Deyrnas Unedig, Ffrainc a Sbaen a derbyniodd tair gwobr seren Amazon am fod yn un o’r 25 awdur mwyaf poblogaidd yn y DU.

Dechreuodd John ysgrifennu ar ôl gadae ei swydd fel pennaeth gwasanaethau amddiffyn plant yn Sir Gaerfyrddin

Caiff ei gynrychioli ganToby Mundy, gweithredwr llenyddol TMA

Cewch mwy o wybodaeth am John a’I lyfrau ar http://www.johnnicholl.com

Ganed John Thompson yn ardal Eton yn 1942 a bu’n ddisgybl yn ysgol ramadeg Windsor a graddiodd o brifysgol Aberdeen gydag anrhydedd mewn hanes. Dilynodd hyn gan ddarllen  am MA mewn hanes America.

Cafodd John ei ddenu gan y gyfraith a threuliodd y ddwy ddegawd nesaf yn fargyfreithiwr.

Mae John  wedi bod yn ddarllenwr brwd erioed. Mae ganddo ddiddordeb parhao mewn eneidiau dynol, wedi astudio seicoleg fel rhan o’i radd gyntaf tra bod ugain mlynedd yn ymwneud ag ysgariad a throsedd wedi ei gyflwyno i bob agwedd o’r meddwl dynol.

Enillodd John wobrau gan Gymdeithas Genedlaethol Grwpiau Awduron a chafodd ei roi ar y rhestr fer nifer o weithiau mewn cystadlaethau eraill, yn enwedig y rhai hynny a gynhaliwyd gad “Writing Magazine.”

Cyhoeddwyd “The Brindavan Chronicle: Genesis” ym Mehefin 2015. Ynddo ceir ddyn carismatig sy’n defnyddio’i swyn fel bod pobl yn gwneud yr hyn a ddymuna.