Sunday

Spoken Word Llanelli in Llandeilo

Posted on Updated on

Spoken Word Llanelli in Llandeilo – Sunday 29th April 14:30 Mark Waghorn Designs “Reading Room”

Book Tickets: £5

MEET UP, LISTEN UP, SPEAK UP with Spoken Word Saturday in the Ffwrnes Theatre in Llanelli. If you like storytelling, Poetry, creative writing, beatbox, rap, original music or just meeting new people, well Spoken Word Saturday is for you! Please pop in to Mark Waghorn Designs “Reading Room” and listen Up to artists exploring or get up and speak up as part of The Llandeilio Lit Festival 2018.

Musical intervals by Fiddlebox.

if you would like to book a floor spot please email: info@peoplespeakup.co.uk

www.peoplespeakup.co.uk

Gair llafar Llanelli  yn Llandeilo – Dydd Sul 29ain Ebrill 14.30 Dyluniadau Mark Waghorn “Ystafell Ddarllen”

Cyfarfyddwch, Gwrandewch a Siaradwch ar Sadwrn Y Gair Llafar yn Theatr Ffwrnes, Llanelli. Os ydych yn hoffi dweud storïau, barddoniaeth, ysgrifennu creadigol, rap, cerddoriaeth wreiddiol neu gwrdd â phobl newydd, wel dewch i’r Gair Llafar. Croeso I chi alw yn “Ystafell Ddarllen” Dyluniadau Mark Waghorn I wrando ar artistiaid yn archwilio neu codwch ar eich traed a siarad fel rhan o Gwyl Lên Llandeilo 2018.

Klezmer Brunch at the Ginhaus with FiddleBox

Posted on Updated on

Klezmer Brunch at the Ginhaus with FiddleBox – Sunday April 29th 11:00 

Book Tickets: Free Event‘Klezmer Bagel Brunch’ with violin and accordion.

Fiddlebox are delighted to be teaming up with Ginhaus to offer a stylish and cultural way to start Sunday morning at the festival, feeding both body and soul. Whilst the Ginhaus team put on a special brunch dish of Bagels with Smoked salmon and cream cheese Fiddlebox will serenade you with beautiful music from the Klezmer Eastern European tradition. This is art music from the mid 19th and early 20th century, filled with heart and also infectiously toe tapping. Find us at www.fiddlebox.net 

Ginhaus deli aspires to be the best delicatessen in Wales with a huge selection of Welsh and world-wide products including cheeses, wines, olives, artisan breads and charcuterie along with an impressive collection of premium gins.

Bydd y Ginhaus yn darparu bagel frecinio gyda samwn a chaws tra bydd Fiddlebox yn eich  diddanu gyda cherddoriaeth o draddodiad Dwyrain Ewropeaidd Klezmer. Cerddoriaeth gelfydd yw hon o ganol y 19eg ganrif i ddechrau’r 20fed ganrif sy’n llawn hwyl a churo’r troed. http://www.fiddlebox.net/

Fiddlebox

Fiddlebox are Helen Adam (the fiddle) and George Whitfield (the box) on accordion. They appear all over the world as party starters, concert givers, strolling minstrels and creative facilitators.

Their set mixes up Welsh dance music, Klezmer, (the traditional music of the Ashkenazi Jews of Eastern Europe), MedievalIcelandic, Sephardic, Bluegrass, Irish and Cajun tunes, with songs old and new from near and far. Both writers as well as performers, they aim to share their musical passions in rocking performances that will encourage you to dance as well as touch your heartstrings. Three albums in, they are releasing their fourth later this

‘very, very, very talented….’ Frank Henessey, BBC Radio Wales

‘It’s a great record’ BB Skone Radio Pembrokeshire

‘the first notes sent chills through my heart…. like an ancient Hebrew prayer’ Dan Bloom -Taiwan based journalist.

‘A Jewish fiddler from Wales (GB) has put a new spin on that old time Klezmer beat’. San Diego Jewish World.

‘They completely won over the audience!’  Llantrisant folk club

‘Passionate, cinematic instrumentals on fiddle and box….’Rock and Reel’

 

Fiddlebox

Aelodau Fiddlebox yw Helen Adam (ffidil) a George Whitfield (acordion). Maent yn ymddangos ar draws y byd mewn partïon a chyngherddau, fel cleryddon a hwyluswyr creadigol. Yn ogystal â pherfformio, mae’r ddau’n cyfansoddi, maent yn ceisio rhannu eu brwdfrydedd cerddorol mewn perfformiadau bydd yn eich annog i ddawnsio a chyffwrdd â llinynnau’ch calon. Maent eisoes wedi cyhoeddi tair record hir ac ar fin rhyddhau’r bedwaredd.

‘Talentog iawn, iawn, iawn.’ Frank Henessey, BBC Radio Wales

‘Mae’n record arbennig.’ BB Skone Radio Sir Benfro

Suffragettes – a talk by Judith Barrow

Posted on Updated on

Suffragettes – a talk by Judith Barrow  – Sunday 29th April 14:00 Fountain Fine Art Gallery

Book Tickets: £5

In her talk Judith Barrow covers the struggles that women had to endure to achieve full equality regarding suffrage; the right to vote. And she explains how the 1918 Representation of the People Act seemed a major victory for the suffragist movement, but why there were women who still saw the act as a betrayal.
Includes readings from her novel “A Tiny Hundred Threads”

Suffragettes – araith gan Judith Barrow

Disgrifiad byr

Yn ei haraith bydd Judith Barrow yn trafod y brwydrau bu’n rhaid i ferched eu goddef er mwyn ennill yr hawl i bleidleisio. Bydd hi’n egluro sut y gwelwyd Deddf Cynrychiolaeth y Bobl yn 1918 yn fuddugoliaeth enfawr i etholfreintiaeth ond paham roedd menywod yn ystyried y ddeddf yn frad.

 

Further Description

The move for women to have the vote really started in 1897 when Millicent Fawcett founded the National Union of Women’s Suffrage.  She believed in peaceful protest.

However, Fawcett’s progress was very slow and in 1903 the Women’s Social and Political Union was founded by Emmeline Pankhurst and her daughters Christabel and Sylvia. They wanted women to have the right to vote and they were not prepared to wait. The Union became better known as the Suffragettes. Members of the Suffragettes were prepared to use violence to get what they wanted and were quite happy to go to prison.

From 1909 the women, demanding the status of political prisoners, began to refuse food. The government’s response was to forcibly feed them but became concerned that the women might die in prison; thus giving the movement martyrs. But then Asquith responded with the Cat and Mouse Act. This allowed the Suffragettes to go on a hunger strike but when very weak they were released from prison. If they died out of prison, this was of no embarrassment to the government. And, because of the state of their health, the women were unable to take part in the struggles. However, as soon as they regained their strength, they were re-arrested for the most trivial of reason and the whole process started again. This, from the government’s point of view, was a very simple but effective weapon against the Suffragettes.

But then Britain and Europe was plunged into World War One in August 1914 and, in a display of patriotism, Emmeline Pankhurst instructed the Suffragettes to stop their campaign of violence and support in every way the government and its war effort.

The work done by women in the First World War was to be vital for Britain’s war effort. It was this that many believe, was the turning point and the 1918 Representation of the People Act seemed a major victory for the suffragist movements.

But this wasn’t the whole truth and many saw the act as a betrayal; it still classed them as second-class citizens to men. The 1918 Representation of the People Act gave all men over the age of 21 the right to vote (and aged 19 if the men had been on active service in the armed forces – an important point to note!)

Women only achieved full equality regarding suffrage in 1928.

Dame Millicent Fawcett is to be the first woman to be honoured with a statue in Parliament Square.  The equal rights campaigner, who dedicated her life to getting the women’s vote, will stand alongside Sir Winston Churchill and Nelson Mandela. Theresa May has said Dame Millicent “continues to inspire the battle against the injustices of today. It is right and proper that she is honoured in Parliament Square alongside former leaders who changed our country. Her statue will stand as a reminder of how politics only has value if it works for everyone in society.”

Aled Sam a Myfyrdodau Canol Oed a 100 lle cyn Brexit:

Posted on Updated on

Sunday April 29th 13:00  MIMOSA Art Gallery 

Aled Sam a Myfyrdodau Canol Oed a 100 lle cyn Brexit

Book Tickets: £8

Aled Sam yn darllen darnau o’i lyfrau diweddaraf, gyda’i dafod yn sownd yn ei foch wrth gwrs. Cewch tipyn o donic wrth glywed am ei fywyd beunyddiol, troion trwstan a lle I fynd cyn inni orfod llosgi ein pasports coch! Dyma gasgliad o ryfeddodau Ewrop – llefydd, profiadau, blasau hyd yn oed – oll yn deilwng i’w profi cyn bod teithio yn Ewrop yn mynd yn anoddach.

Mae Aled Sam yn wyneb a llais cyfarwydd ers blynyddoedd, yn cyflwyno rhaglenni i Radio Cymru a S4C. Mae’n cyfrannu colofn wythnosol i’r cylchgrawn Golwg.

Sesiwn yn Gymraeg

Aled Sam is a long-time resident of Llandeilo and has broadcasted programmes on Radio Cymru and S4C. This is a reading of his two latest volumes, voicing the humorous trials of a middle age man and shining a light on a 100 European destinations worth visiting before Brexit.

Session in Welsh 

Fflur Dafydd and Siôn Owen Tomos – Writers working for TV 

Posted on Updated on

Fflur Dafydd & Siôn Owen Tomos – Writers working for TV Sunday April 28th 15:00 Horeb Chapel

Book Tickets: £8

Fflur Dafydd, un o sgriptwragedd mywaf profiadol Cymru a Siôn Tomos Owen, cartwnydd a cyflwynydd yn S4C – Cymraeg

Photo 14-02-2018, 23 29 52.pngMae Fflur Dafydd yn awdures brofiadol ac yn un o ddramodwyr teledu mwyaf poblogaidd Cymru. Bu’n gweithio ar Pobl y Cwm cyn ysgrifennu cyfres lwyddiannus Parch, a ffilm y Llyfrgell/Library Suicides. Mae’n fardd ac yn gyfansoddwraig a chantores, mae ei gwaith wedi ei gyfieithu I’r Saesneg. Mae’n ddarlithydd mewn ysgrifenuu creadigol ac wedi ennill nifer o wobrau llenyddol dros y blynyddoedd.

Fflur Dafydd is a poet, award winning novelist, composer, singer and writes TV drama series for S4C. Siôn Tomos Owen is a presenter and cartoonist.

Session in Welsh

Siôn Tomos Owen is an author, cartoonist and presenter.  He presented two series’ of Pobol y Rhondda on S4C and was part of the presenting team on the series Cynefin along with Heledd Cynwal and Dr Iestyn Jones. During the 6 Nations he wrote and performed songs on the Jonathan show and his comics of the 2018 tournament appeared on Clwb Rygbi before each game.  His debut collection of work, “Cawl” was published by Parthian in 2016, his book for learners “Y Fawr a’r Fach: Streon o’r Rhondda” will be published by Y Lolfa in May 2018 and his first collection of Poetry will be published by Three Throated Press in 2019.  He won a Literature Wales Bursary in 2018 to develop his graphic novel “Meibion Abereba”.
Mae Siôn Tomos Owen yn awdur, cartwnydd a chyflwynydd. Fe gyflwynodd ddau gyfres o Pobol y Rhondda ar S4C ac roedd yn rhan o’r tîm cyflwyno ar y gyfres Cynefin gyda Heledd Cynwal a Dr Iestyn Jones. Yn ystod y 6 Gwlad, ysgrifennodd a pherfformiodd ganeuon ar sioe Jonathan a naeth ei gomics o dwrnament 2018 ymddangos ar Glwb Rygbi cyn pob gêm. Cyhoeddwyd ei gasgliad cyntaf o waith, “Cawl” gan Parthian yn 2016, bydd ei lyfr i ddysgwyr “Y Fawr a’r Fach: Streon o’r Rhondda” yn cael ei gyhoeddi gan Y Lolfa ym mis Mai 2018 a bydd ei gasgliad cyntaf o Farddoniaeth yn cael ei gyhoeddi gan Three Throated Press yn 2019. Enillodd ysgoloriaeth Llenyddiaeth Cymru yn 2018 i ddatblygu ei nofel graffig “Meibion ​​Abereba.

Tudor Wales

Posted on Updated on

Tudor Wales – Sunday 29th April 12:30 at Fountain Fine Art Gallery

Nathen Amin, author of ‘Tudor Wales: a Guide’ and ‘The House of Beaufort’ and Mari Griffith, author of ‘Root of the Tudor Rose’ discuss Tudor times in Wales.

Moderator:  Graham Watkins

Book Tickets: £8

Cymru yn oes y Tuduriaid. Sul 29ain Ebrill 12.30. Oriel y Ffynnon

Bydd Nathen Amin, awdur ‘Tudor Wales’ a ‘The house of Beaufort,’ yn trafod oes y Tuduriaid yng Nghymru gyda Mari Griffith, awdur ‘The Root of the Tudor Rose.’

Nathen Amin’s first book Tudor Wales was released in 2014 and was well-received, followed by a second book called York Pubs in 2016. His third book, the first full-length biography of the Beaufort family, The House of Beaufort, was released in 2017 and became an Amazon #1 Bestseller for Wars of the Roses. He is currently working on his fourth book, Pretenders to the Tudor Crown, for release in 2019.

Nathen is also the founder of the Henry Tudor Society and has featured discussing the Tudors on BBC radio and television, as well as in print and online media across the UK. He has a degree in Business and Journalism and now lives in York, where he works as a Technical Writer.

Mari Griffith turned to writing historical fiction in retirement after a working lifetime of producing, promoting and presenting a variety of programmes on the staff of BBC Wales.  Her first novel Root of the Tudor Rose became an Amazon best seller and she followed that with The Witch of Eye, the story behind the most sensational treason trial of the 15th century.  Both books were featured as a ‘Book of the Month’ by the Welsh Books Council and Mari is currently working on her third book.

 

Tudor Wales

Cyhoeddwyd llyfr cyntaf Nathen Amin sef ‘Tudor Wales’ yn 2014 a chafodd dderbyniad da. Dilynodd ail lyfr ‘York Pubs’ yn 2016 a chyhoeddwyd ei drydydd  lyfr, bywgraffiad o deulu Beaufort, ‘The House of Beaufort’, yn 2017 ac roedd ei lyfr ‘Wars of the Roses’ yn  llyfr mwyaf llwyddiannus Amazon #1. Mae ar hyn o bryd yn gweithio ar ei pedwerydd llyfr, ‘Pretenders to the Tudor Crown’; caiff hwn ei gyhoeddi yn 2019.

Trodd Mari Griffith at ysgrifennu ffuglen hanesyddol ar ôl ymddeol o’i gwaith fel cynhyrchydd a chyflwynydd amryw raglenni BBC Cymru. Roedd ei llyfr cyntaf, ‘Root of the Tudor Rose’ yn llyfr mwyaf llwyddiannus Amazon a dilynodd hwnnw gyda ‘The Witch of Eye,’ stori’r achos brad mwyaf cyffrous o’r 15fed ganrif. Mae Mari ar hyn o bryd yn gweithio ar ei thrydydd llyfr.

“The Boy From Elsewhere” – an afteroon of poetry and reminiscence by Nicholas McGaughey

Posted on Updated on

nicholas-mcgaughey

“The Boy From Elsewhere” – an afternoon of poetry and reminiscence by Nicholas McGaughey. Sunday April 29th 15:30 Fountain Fine Art Gallery

Book Tickets: £8

In the reading Nicholas will read his poetry about his life growing up in Cwmrhydyceirw, Swansea and living in the Valleys and some of the extraordinary people that he knows there. There are also tales to be told about his life on the road as an actor with the RSC and The Royal National Theatre, where he played 1st Voice in an all singing, all flying production of “Under Milk Wood”…where he fell down a trap door mid performance..
Then hear about “Gladiator” and how he killed Ollie Reed…..Who was already dead!
His ten years as a soap star playing the dim but likeable Brandon Monk in Pobol y Cwm….

Most of Nick’s poems are little stories that he has picked up along the way, little bits of fluff that he weaves into a slightly holey pullover…always humorous…not always intentionally so.

Nick’s poems have appeared in many magazines and anthologies including Poetry Salzburg Review/Popshot Magazine/A New Ulster/Envoi/Poetry News/Dream Catcher/“Dusk” Anthology/The Welsh Poetry Competition Anthology and The Poetry Shed.

Dydd Sul Ebrill 29ain 15.30 Oriel y Ffynnon
“The Boy From Elsewhere” – prynhawn o farddoniaeth a chofio gyda Nicholas McGaughey.

Bydd Nicholas yn darllen ei farddoniaeth am dyfu lan yng Nghwmrhydyceirw ger Abertawe, am fyw yn y cymoedd ac am rai o’r bobl anghyffredin mae e’n adnabod. Bydd hefyd yn adrodd straeon am ei fywyd fel actor teithiol gyda’r RSC a’r Theatr Genedlaethol Frenhinol pan fu’n cymryd rhan y llais cyntaf mewn cynhyrchiad o “Dan y Wenallt” pan syrthiodd trwy ddrws yn y llawr yng nghanol perfformiad. Cewch glywed hefyd am ffilm “Gladiator” a sut lladdodd e’ Oliver Reed…a oedd eisoes wedi marw! Roedd hefyd yn seren cyfres sebon Pobl y Cwm yn chwarae rhan y twpsyn hoffus Brandon Monk.

Mae’r rhan fwyaf o gerddi Nick yn straeon bychain y mae wedi eu casglu ar hyd y ffordd, darnau o wlân y mae’n eu gweu yn siwmper tyllog…pob amser yn ddoniol…ond nid wastad yn fwriadol.

Ymddangosodd cerddi Nick mewn nifer o gylchgronau a chasgliadau gan gynnwys Poetry Salzburg Review/Popshot Magazine/A New Ulster/Envoi/Poetry News/Dream Catcher/“Dusk” Anthology/The Welsh Poetry Competition Anthology aThe Poetry Shed.