Friday

Ifor Ap Glyn: Cuddle Call 

Posted on Updated on

Friday at 19:30 at the Horeb Chapel, Cawdor Hotel
Ifor Ap Glyn: Cuddle Call 

Ifor ap glynBook Tickets: £5

Detholiad dwyieithog o gerddi hen a newydd, gan Ifor ap Glyn, bardd Cenedlaethol Cymru, Gyda Elinor Wyn Reynolds.

National Poet of Wales, Ifor ap Glyn will be reading from his new book of selected bilingual poems.

Bilingual

“Why Wales Never Was” Discussion between Dr Seimon Brookes and Plaid Cymru AM Adam Price

Posted on Updated on

Thursday 26h of April at 7pm at the Cottage Inn

BOOK TICKETS: £8

Plaid Cymru AM Adam Price discuss the past and future of Welsh nationhood with one of Wales’ most radical and outspoken thinkers, Dr Seimon Brookes, author of “Why Wales Never Was” 

Bydd y newyddiadurwr Simon Brooks ac Adam Price AC yn trafod llyfr Simon “Why Wales Never Was”

 

First published in Welsh in 2015, Why Wales Never Was affirms the author’s reputation as one of the most radical writers in Wales today. It combines a devastating analysis of the historical failure of Welsh nationalism with an apocalyptic vision of a non-Welsh future.

Dr Simon Brooks is the Associate Professor  at the Morgan Academy, Swansea University. He is a former editor of the Welsh language current affairs magazine Barn.The Welsh version of this book Pam Na Fu Cymru (2015) was shortlisted for Wales Book of the Year 2016.

Adam Price is the current Plaid Cymru AM for Carmarthen East & Dinefwr. Prior to that he represented the constituency in Westminster as it’s MP from 2001-2010.

 

Y bedwaredd ganrif ar bymtheg oedd Oes Cenedlaetholdeb Ewrop a llwyddodd y rhan fwyaf o wledydd bychain y cyfandir i feithrin mudiadau cenedlaethol llwyddiannus a fynnai warchod eu hieithoedd. Un o gwestiynau mawr hanes Cymru yw pam na ddigwyddodd hyn yn y wlad hon.?

Mae Dr Simon Brooks yn Athro Cyswllt yn Academi Morgan, Prifysgol Abertawe. Bu’n olygydd ar gylchgrawn Barn. Cyhoeddwyd y fersiwn wreiddiol o’r gyfrol hon, Pam Na Fu Cymru yn 2015 gan gyrraedd rhestr fer Llyfr y Flwyddyn 2016.

Adam Price yw Aelod Cynulliad Dwyrain Caerfyrddin a Dinefwr, cyn hynny cynrychiolodd yr etholaeth yn Sansetffan rhwng 2001-2010.

An evening of Stand Up Comedy with Noel James

Posted on Updated on

Stand-up comedy with Noel James – Friday 21:00 at the Angel Inn

 BOOK TICKETS: £8

An evening of stand-up comedy with the popular comedy performer and writer from Swansea Valley.

For eight years, Noel has performed comedy throughout the UK. He does it for a living and has performed at all the major clubs and festivals. Glastonbury, Reading, Edinburgh to name but three.

Surreal, bizarre, absurd, intelligent, and yet, somehow strangely attractive. No, seriously he is a very accessible act who generally goes down well anywhere.

“Liberates the lunatic side to our personalities – brilliantly!” – Time Out

“Stands out like a droll giant in a comedy land of trite dwarfs” – The Independent

Noson gomedi gyda Noel James – Nos Wener 21.00yh yn Nhafarn yr Angel.

Noson o gomedi gyda’r awdur a digrifwr poblogaidd o Gwm Tawe.

Ers with mlynedd mae Noel wedi perfformio ar draws y Deyrnas Unedig. Dyma’I fywoliaeth ac mae e’ wedi perfformio ym mhob clwb a gŵyl; Ynys Wydrin, Reading a Chaeredin i enwi dim ond tair.

Swrreal, rhyfedd, gwirion, deallus ac eto yn hynod ddeniadol. Na, o ddifri’ mae’n berfformiwr hawdd myn ato sy’n boblogaidd mewn unrhyw le.

TV Credits worth mentioning include:

Ymddangosiadau ar y teledu:

Packing Them in -Channel 4

The Stand-up Show -BBC

Giamocs -S4C