Eve’s Toy Shop

“Scrambled” by Huw Davies

Posted on Updated on

“Scrambled” by Huw Davies – Saturday April 28th 15:00 at Eve’s Toy Shop

Book Ticket: Free Event

Fourteen-year-old ‘model pupil’ Davidde is unfairly labelled a troublemaker when a new head teacher starts at his south Wales valleys school. To the horror of his teachers, Davidde finds a new passion for mortorcycle scrambling. At last he is able to take on the school bullies, earning himself the longed-for respect of his father, not to mention the mysterious Black Rider.

Finalist Heart of Hawick Children’s Book Award 2017, Junior Fiction Category. Suitable for ages 8+

‘There’s a great sense of place in this small-town Welsh setting, and the dialogue is natural, making the Welsh accent sing out as you read it. The book is warm-hearted and funny, and should appeal to both boys and girls.’ Books for Keeps

‘Huw Davies’ “Scrambled” is fast-paced and funny; and it realises the author’s ambition of providing a ‘daft book for boys’. Davies draws on his experience as a secondary school English teacher in south and west Wales to create some hilarious characters and lively dialogue.’ New Welsh Review

“Scrambled” gan Huw Davies

Yn gwbl annheg mae’r ‘disgybl perffaith’ Davidde yn cael enw fel un trafferthus pan ddaw pennaeth newydd i’w ysgol yng nghymoedd de Cymru. Er braw i’w hathrawon mae Davidde yn datblygu diddordeb angerddol mewn sgramblo beic modur. O’r diwedd mae’n gallu herio bwlis yr ysgol ac ennill iddo’i hun barch ei dad y bu’n dyheu mor hir amdano, heb son am y Beiciwr Du.

Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Llyfrau Hawick yn 2017 yng nghategori ffuglen i blant dros with mlwydd oed.

‘Mae ymdeimlad arbennig o le yn y llyfr a osodir mewn tref fechan yng Nghymru ac mae’r deialog yn naturiol fel bo’r acen Gymreig yn canu wrth i chi ei ddarllen. Mae’r llyfr yn un twymgalon a doniol a dylai apelio at fechgyn a merched.’ Books for Keeps

‘Mae “Scrambled” gan Huw Davies yn ddoniol ac yn symud yn gyflym; mae’n cwrdd ag uchelgais yr awdur i ddarparu ‘llyfr dwl i fechgyn’. Mae Davies yn defnyddio’i brofiad fel athro Saesneg mewn ysgol uwchradd yn ne a gorllewin Cymru i greu cymeriadau hynod o ddoniol a deialog bywiog.’ New Welsh Review

Anne Signol reads from “Norris and Gertie Gobstopper on the Gwili Railway”

Posted on Updated on

Anne Signol reads from “Norris & Gertie Gobstopper on the Gwili Railway” – Saturday April 28th 11:00 Eve’s Toy Shop
Anne Signol will be reading from her book and describing the creative writing process and how she collaborated with Scott to produce and sell their popular books for charity causes.

The book:

Norris travels to Carmarthen after a successful trip to Llandudno, to appear in the Victorian Extravaganza. This is the story of Norris the Pantomime Horse, Gertie Gobstopper the Pantomime Dame and their adventures travelling through Wales and on the Gwili Railway.

About the author

Anne Signol started the Sigfield Follies, a song and dance troupe, featuring an actual Norris the Norse character, in order to raise money for local children’s charities. The interest generated in Norris through these shows inspired Anne Signol to write about his adventures and assemble them into a show entitled Norris on Broadway.

 

Following the reading, illustrator William Scott Artus will hold an illustration workshop at The Flying Goose at 14:30. 

 

Anne Signol yn darllen o’I llyfr “Norris & Gertie Gobstopper on the Gwili Railway” – Dydd Sadwrn Ebrill 28ain 13.00 yn Eve’s Toy Shop.

Bydd Anne Signol yn darllen o’i llyfr gan ddisgrifio’r broses ysgrifennu creadigol a sut wnaeth hi gydweithio gyda Scott I gynhyrchu a gwerthu eu llyfrau poblogaidd er budd elusennau.

Y LLyfr

Mae Norris yn teithio i Gaerfyrddin yn dilyn taith lwyddiannus i Landudno I ymddangos mewn Strafagansa Fictoraidd. Dyma stori am Norris, y ceffyl pantomeim, Gertie Gobstopper, dynes bantomeim a’i anturiaethau wrth deithio trwy Gymru ar reilffordd y Gwili.

Yr awdur

Dechreuodd Anne Signol y Sigfield Follies, grŵp canu a dawnsio gyda Norris go iawn er mwyn codi arian i elusennau plant lleol. Ysbrydolodd y diddordeb a gynhyrchwyd gan y sioeau Anne Signol I ysgrifennu amdano a’I anturiaethau a’I rhoi mewn sioe o’r enw Norris on Broadway.