Crime Fiction

Wales as a backdrop to fiction 

Posted on Updated on

Saturday 17:00 Angel Inn:  Wales as a backdrop to fiction 

Book Tickets: £5 The Silent Quarry 2018

Panel Discussion with local authors Nigel Williams, Colin R. Parsons, Cheryl Reese-Price. Moderator: Jean Gill.
Cymru fel lleoliad mewn ffuglen- Trafodaeth

Trafodaeth banel gydag awduron lleol Nigel Williams, Colin R Parsons a Cheryl Reese-Price gyda Jean Gill yn y gadair.

Colin R. Parsons was born in the Rhondda Valley in south Wales, and has lived there all my life. He’s been a full-time writer for about fifteen years and writes in many genres: Science Fiction – Fantasy – Supernatural – Steam Punk & Mythical Fantasy.

Ganed Colin Parsons yng nghwm Rhondda yn ne Cymru ac mae wedi byw yno ar hyd ei oes. Mae wedi body n ysgrifennwr llawn amser am tua phymtheg mlynedd ac mae’n ysgrifennu mewn nifer o genres: Ffuglen Wyddonol, Ffantasi, Yr uwch-naturiol a Ffantasi Mytholegol. Enw’I lyfr newydd i blant yn 2018 yw ‘Ghosted’. Gosodir y llyfr yng nghwm Rhondda

His website/ Ei wefan:

http://www.colinrparsons.com

Blurb for GHOSTED:

Four Welsh school children: Megan, Carol, John and Alan have unknowingly released the spirit of an evil headmaster – imprisoned in the bowels of the school for two hundred years.

Broliant GHOSTED

Mae pedwar o blant ysgol, Megan, Carol, John ac Alan, yn ddiarwybod iddynt wedi rhyddhau ysbryd prifathro drwg sydd wedi cael ei garcharu ym mherfeddion yr ysgol am ddau gan mlynedd.

Cheryl Rees-Price: 

Frozen Minds:

Bethesda House is a haven for vulnerable adults, those with complex mental disabilities. Their safety is dependent on those who care for them, and their wellbeing centres on routine.

When a body is discovered in the freezer at Bethesda House it is easy to shift the blame on the residents.  Inside the house, they see and hear everything.

Who would believe them?

DI Winter Meadows is convinced that something sinister is going on in Bethesda House and the residents are not safe. First, he must gain their trust and understand their unique form of communication.

A second killing and time is running out.

Can Meadows outwit a cunning and dangerous killer?

 

‘I really enjoyed this book. I could not put it down. I have been waiting to read the second book in the Meadows series. It did not disappoint. It is one of the best I have read in ages.’ Helen

Trafodaeth ar Gymru mewn Ffuglen: Cheryl Rees-Price

Broliant ‘Frozen Minds’

Mae Tŷ Bethesda yn lloches i oedolion bregus, rhai sydd ag anableddau meddyliol cymhleth. Mae Di Winter Meadows yn argyhoeddedig bod rhywbeth sinister yn cymryd lle yn Nhŷ Bethesda ac nad yw’r trigolion yn ddiogel. Yn gyntaf rhaid iddo ennill eu hymddiried a deal eu ffordd unigryw o gyfathrebu. Gall Meadows fod yn gyfrwysach na llofrudd peryglus a chyfrwys?

 Beth mae pobl yn dweud am ‘Frozen Minds’

‘Cyfres arbennig. Rwy’n dwli ar y gyfres hon! Mae’r ail ran yn anodd ei roi i lawr’ Brianna Bowen.

Nigel Williams:

Set in the Swansea Valley, EDEN RELICS featured a retired police officer drawn into the search for ancient relics discovered a century earlier by the opera diva Adelina Patti. It sold over 3,500 downloads and paperback copiesin the first month.

 

 

The screenplay is currently with a production company but whether it will ever see the small screen is another matter. Royalties from this book are donated to the British Heart Foundation.  

FAKE BAKED – a crime comedy about a small-time Cardiff con man dreaming of pulling the ultimate scam. The story was based on the cons of a real hustler called Victor Lustig. Lustig sold the Eifel Tower to Parisian scrap dealers, not once but twice. He somehow managed to convince them the tower was due for demolition at the turn of the last century and got away with it. My protagonist uses the same con by trying to sell the old Severn Bridge.

Psychopaths in Literature

Posted on Updated on

Psychopaths in Literature – Saturday 28th April 11:30 Angel Inn

Book Ticket: £5

South Wales crime fiction writers GB Williams, John Thompson and John Nicholl in a panel discussion about their most evil characters. Moderator: Thorne Moore.

Seicopathiaid mewn Llenyddiaeth, Ffrainc, Sbaen

Bydd awduron nofelau ditectif o Dde Cymru, GB Williams, John Thompson a John Nicholl yn trafod eu cymeriadau mwyaf aflan.

Gail Wiliams

GB Williams specialises in complex, fast-paced crime novels, book one of the Locked Series, “Locked Up”, was released in 2017, “Locked In” publishes in Feb 2018, and “Locked Down” is due in Autumn 2018.  GB was shortlisted for the 2014 CWA Margery Allingham Short Story Competition with the story Last Shakes, now available in Last Cut Casebook. Crime novels are her stock in trade, but she has had success with short stories in other genres including steampunk, horror, and erotica.  She has also penned her debut steampunk novel, she launched in September 2017.  And she hates every photo ever taken of her. Find out more at www.gailbwilliams.co.uk.

John Nicholl, an ex-police officer, child protection social worker and lecturer, has written six darkly psychological suspense thrillers, each of which has been an Amazon international bestseller, reaching # 1 in multiple categories in the United Kingdom, France, Spain, Australia, Canada and the USA. John reached # 10 of all books on Amazon in Australia  and has been awarded three Amazon All-Star awards for being one of the 25 most read authors in the UK.

John is happily married, lives in rural West Wales, and has three adult children and one grandchild. He began writing after leaving his job heading up child protection services for Carmarthenshire.

He is represented by Toby Mundy – Literary agent at TMA.

You can find out more about John and his books at: http://www.johnnicholl.com

John Thompson was born in the district of Eton in 1942, and attended Windsor Grammar School, graduated in 1965 from the University of Aberdeen with an Honours Degree in History. He followed this by reading for an M.A. in American History at the College of William and Bobby Kennedy were assassinated – tempestuous times!

John eventually became side-tracked into Law and spent the next two decades as a practising barrister.

John has always been a voracious reader. John has an abiding interest in the human psyche, having studied Psychology as a minor subject in his first degree, while twenty years of practice in divorce and criminal law exposed him to every aspect of the human mind!

John has won awards from the National Association of Writers’ Groups and been short-listed several times in other competitions, notably those contained in Writing Magazine, which John would recommend to any aspiring writer.

Moderator: Crime novelist Thorne Moore

The Brindavan Chronicle: Genesis was published in June 2015 – in which a charismatic man uses his charm to bend the will of others to his own purpose. The real interest in such a situation is not that the gullible and guileless can be taken in by such a man, but how they respond when they manage to see through the veil of delusion.

 

Seicopathiaid mewn Llenyddiaeth, Ffrainc, Sbaen

Bydd awduron nofelau ditectif o Dde Cymru, GB Williams, John Thompson a John Nicholl yn trafod eu cymeriadau mwyaf aflan.

Mae GB Williams yn arbenigo mewn llyfrau ditectif cymhleth sy’n symud yn gyflym Cyhoeddwyd y llyfr cyntaf yn y gyfres, “Locked,” sef “Locked Up” yn 2017, cyhoeddir “Locked In” ym mis Chwefror 2018 a disgwylir “Locked Down” yn Hydref 2018. Rhoddwyd GB ar restr fer cystadleuaeth straeon byrion Margery Allingham yn 2014 am ei stori, “Last Shakes.” Straeon ditectif yw ei harbenigedd ond cafodd lwyddiant hefyd gyda straeon byrion mewn ffurfiau eraill gan gynnwys arswyd ac erotica. Cewch mwy o wybodaeth ar http://www.gailbwilliams.co.uk.

Cyn heddwas yw John Nicholl, gweithiwr cymdeithasol a darlithydd ac mae wedi ysgrifennu chwe nofel seicolegol gyffrous ac roedd pob un yn un o lyfrau mwyaf llwyddiannus Amazon gan gyrraedd ҂1 mewn nifer o gategorïau yn y Deyrnas Unedig, Ffrainc a Sbaen a derbyniodd tair gwobr seren Amazon am fod yn un o’r 25 awdur mwyaf poblogaidd yn y DU.

Dechreuodd John ysgrifennu ar ôl gadae ei swydd fel pennaeth gwasanaethau amddiffyn plant yn Sir Gaerfyrddin

Caiff ei gynrychioli ganToby Mundy, gweithredwr llenyddol TMA

Cewch mwy o wybodaeth am John a’I lyfrau ar http://www.johnnicholl.com

Ganed John Thompson yn ardal Eton yn 1942 a bu’n ddisgybl yn ysgol ramadeg Windsor a graddiodd o brifysgol Aberdeen gydag anrhydedd mewn hanes. Dilynodd hyn gan ddarllen  am MA mewn hanes America.

Cafodd John ei ddenu gan y gyfraith a threuliodd y ddwy ddegawd nesaf yn fargyfreithiwr.

Mae John  wedi bod yn ddarllenwr brwd erioed. Mae ganddo ddiddordeb parhao mewn eneidiau dynol, wedi astudio seicoleg fel rhan o’i radd gyntaf tra bod ugain mlynedd yn ymwneud ag ysgariad a throsedd wedi ei gyflwyno i bob agwedd o’r meddwl dynol.

Enillodd John wobrau gan Gymdeithas Genedlaethol Grwpiau Awduron a chafodd ei roi ar y rhestr fer nifer o weithiau mewn cystadlaethau eraill, yn enwedig y rhai hynny a gynhaliwyd gad “Writing Magazine.”

Cyhoeddwyd “The Brindavan Chronicle: Genesis” ym Mehefin 2015. Ynddo ceir ddyn carismatig sy’n defnyddio’i swyn fel bod pobl yn gwneud yr hyn a ddymuna.