Diolch yn fawr

Posted on Updated on

Diolch yn fawr – ‘Y Gelli heb y torfeydd a’r gyfalafiaeth!’

Er i ni dorri’r nifer o ddigwyddiadau o 51 i 36 eleni bu bron i ni werthu cymaint o docynnau a llynedd. Ar gyfartaledd roedd y sesiynau tua 20% yn brysurach na’r flwyddyn flaenorol; dyma’r tro cyntaf i ni orfod gwrthod mynediad gan fod y seddi’n llawn. Digwyddodd hyn mewn dwy sesiwn a bu rhaid i bobl aros yn y cefn mewn nifer o sesiynau. Gwerthwyd 25% mwy o docynnau ar-lein gyda nifer helaeth o bobl newydd yn ogystal â nifer sylweddol yn dychwelyd am yr ail neu drydydd tro. Dywed y busnesau fod cyffro o gwmpas y dref a niferoedd uchel o ymwelwyr, yn enwedig ar y dydd Sadwrn.

Derbyniwyd dros 200 o ffurflenni adborth sydd eto i’w dadansoddi ond maent yn ymddangos yn ffafriol iawn ac yn awgrymu fod mwy o ymwelwyr i’r dref a bod llawer wedi clywed am yr ŵyl drwy bobl eraill. Efallai bod ennill Gwobr Diwylliant Sir Gâr wedi  helpu yn hyn o beth.

Dymuna’r trefnyddion ddiolch i’r

Siaradwyr ymroddgar a thalentog am sicrhau fod eu cynulleidfaoedd wedi eu bodloni.

Diolch i’r prif noddwyr, Menter Bro Dinefwr, Bwrdeisiol, Cyngor Sir Gâr a Chyngor Tref Llandeilo Fawr. Diolch hefyd i fusnesau Llandeilo a’n byddin o wirfoddolwyr arbennig.

Thanks to everyone for supporting the festival.
The festival once again proved a great success, despite storms and rain. Although we reduced our number of sessions from 51 to 36 we managed to hit the 1000 ticket mark again, with sessions on average a good 20% busier than the year before. This is the first year we had to turn people away for two sessions and had standing room only for several.
The online ticket site registered 25% more customers with high numbers both for new and returning ticket buyers.
Many of you reported a buzz around town, busy streets and an increased footfall, particularly on Saturday.
200 feedback forms were returned and gave us great feedback, overwhelmingly good we’re pleased to say. The forms also indicate a higher number of visitors to town and word of mouth as source for hearing about us.
Maybe winning the Carmarthenshire Celebration of Culture Award has helped us to get the word of mouth but the festival would like to thank the very talented and committed speakers who ensured people walk away content.
The festival committee would like to thank all authors, speakers, our main sponsors Menter Bro Dinefwr, Birdshill, Carmarthenshire County Council and Llandeilo Fawr Town Council, the Llandeilo businesses and our army of superb volunteers.
Quote of the festival by a happy author for the press release – Hay without the crowds & capitalism!

See you next year, last weekend of April 22 – 25!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s