Workshop: The Changeling Poet: Writing Out of the Narrative Voice 

Posted on Updated on

KATHYMILES (2)Sunday 12:30 – Flying Goose Quilting
Workshop: The Changeling Poet: Writing Out of the Narrative Voice 

Book Ticket: £5

Workshop: The Changeling Poet: Writing Out of the Narrative Voice – Sunday April 29th 13:30

A workshop which explores the persona poem, and how we can write ‘out of ourselves’. We will look at different ways in which the poet can write as animal, object, ghost or mythical figure, some of the techniques used to transform the narrative voice, and use these techniques to produce a piece of writing.

Gweithdy: Y Bardd Cyfnewid: Ysgrifennu mewn llais adroddwr – Dydd Sul Ebrill 29ain am 13.30 

Gweithdy sy’n archwilio’r gerdd bersona a sut y gallwn ysgrifennu ‘allan o’n hunain’, Edrychwn ar y ffyrdd gwahanol y gall y bard fabwysiadu er mwyn ysgrifennu fel anifail, ysbryd neu gymeriad chwedlonol, rhai o’r technegau a ddefnyddir i drawsnewid llais yr adroddwr a defnyddio’r rhain i gynhyrchu darn o waith.

Kathy Miles

M ae Kathy’n fardd ac awdur straeon byrion sy’n byw yng Ngorllewin Cymru. Ymddangoswyd ei gwaith men nifer o gylchgronau a detholiadau a chyhoeddwyd ei thrydydd casgliad, Gardening with Deer gan Cinammon Press yn 2016. Mae hi wedi derbyn canmoliaeth mewn nifer o gystadlaethau pwysig ac enillodd Wobr Bridport, Cystadleuaeth farddoniaeth PENfro a Gŵyl Lên Wells.

Mae Kathy’n darllen yn aml mewn digwyddiadau lleol a chenedlaethol a hi yw cyd-olygydd The Lampeter Review. Hi oedd yr unig feirniad yng nghystadleuaeth Barddoniaeth Cymru ac mae wedi cynnal gweithdai mewn lleoedd fel Gŵyl Farddoniaeth Torbay. Mae hi’n gyd-sefydlydd Grŵp Ysgrifenwyr Llambed ac mae ganddi MA mewn ysgrifennu creadigol.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s