Meleri Wyn Jones “Na, Nel!” – Ie, yn Llandeilo

Posted on Updated on

Saturday 13:00 at Eve’s Toy Shop
Na Nel! Reading with Meleri Wyn Jones

Book Ticket: Free Event

Na, Nel! – Ie, yn Llandeilo

Dewch i gwrdd â’r awdur Meleri Wyn James wrth iddi darllen stori newydd am Nel, seren ddireidus y gyfres boblogaidd. Fe fydd Meleri hefyd yn dangos i blant sut ddaeth cymeriad Nel yn fyw, yn tanio eu dychymyg ac yn rhannu sticeri a nodau llyfr am ddim.

Mae Na, Nel! yn gyfres o lyfrau gwreiddiol i blant oed Cynradd. Llyfr Nel oedd y cyntaf i gael ei gynnwys fel rhan swyddogol o ddathliadau World Book Day eleni, ac fe fydd Nel a’i ffrindiau yn dod yn fyw ar lwyfannau trwy Gymru yn sioe Arad Goch yn ystod haf 2018.

Llyfrau Na, Nel!

Mae cyfres wreiddiol Na, Nel! (y Lolfa), gyda lluniau trawiadol John Lund, wedi mynd o nerth i nerth ers i’r llyfr cyntaf gael ei gyhoeddi yn 2014. Bellach, mae yna 8 llyfr i gyd, gan gynnwys 6 llyfr stori, dyddiadur a llyfr gweithgaredd. Am fwy o wybodaeth ewch i http://www.nanel.co.uk

Yr awdur

Cafodd Meleri ei geni yn Llandeilo, ac mae bellach yn byw yn Aberystwyth. Mae’n fam i ddwy o ferched ac yn awdur sydd wedi cyhoeddi dros 20 o lyfrau: i blant, pobol ifanc ac oedolion. Mae hefyd yn olygydd i wasg y Lolfa.

Na, Nel! – Yes, in Llandeilo

Come and meet Meleri Wyn James as she reads a new story about Nel, the mischievous star of the popular series. Meleri will also be showing children how she brought the character alive, firing their imagination and sharing free stickers and bookmarks.

Na, Nel! is a series of original books for children of junior age. Na, Nel! – Un Tro… was the first book to be officially included as part of World Book Day celebrations this year, and Nel and her friends will be becoming alive on stages through Wales in Arad Goch’s show this summer.

Na, Nel! books

The Na, Nel! series (y Lolfa), with stunning pictures by artist John Lund, has gone from strength to strength since the first book was published in 2014. There are now 8 books: 6 story books, a diary and an activity book. For more information go to http://www.nanel.co.uk

The author

Meleri was born in Llandeilo, and now lives in Aberystwyth. She’s a mother of two girls, an author and has published over 20 books for children, young people and adults. She is also a book editor for y Lolfa press.

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s