Creative writing and illustration workshop with William Scott Artus

Posted on Updated on

 Saturday April 28th 14:30 Flying Goose Quilting

Creative Writing and Illustration Workshop with Scott Artus 

Book Tickets: Free Event

Gwili Railway illust01

Join us for a creative workshop designed to help you create a children’s book using creative writing, illustration and how to promote your book. Scott will be showing children how to draw pictures in a fun way. Scott will also describe how he got started in illustration and publishing.

Bring your children and learn how to draw cartoons the quick way. He will also talk about how you can break into to this lucrative career and the highs and lows of being a book illustrator.

Scott is a writer and illustrator working and living in Bonllwyn, Carmarthenshire. Scott splits his time between illustrating for Anne Signol and doing his own projects as well as running the Gwili Steam Railways events. Scott is trying to keep the heritage of the railway alive using events and fundraising activities such as the book. All the funds raised will be used towards a new heritage railway shed at Abergwili and new track laying on the railway.

Gweithdy Ysgrifennu Creadigol a Darlunio gyda Scott Artus – Dydd Sadwrn 28ain Ebrill yn siop cwiltiau Y Flying Goose
Ymunwch â ni am weithdy creadigol i’ch helpu i greu llyfr i blant trwy ddefnyddio ysgrifennu creadigol, darlunio a sut i hyrwyddo’ch llyfr. Bydd Scott yn dangos i blant sut i dynnu lluniau mewn ffyrdd doniol. Bydd yn disgrifio sut y dechreuodd ddarlunio a chyhoeddi.

Dewch â’ch plant a dysgwch sut i dynnu cartŵn yn gyflym. Budd hefyd yn trafod sut y gallwch ddechrau ar yrfa broffidiol a’r profiad o fod yn ddarluniwr llyfrau.

Mae Scott yn awdur a darluniwr sy’n byw ym Monllwyn. Mae’n rhannu ei amser rhwng darlunio i Anne Signol a’i brosiectau ei hun yn ogystal â rhedeg digwyddiadau ar reilffordd ager y Gwili. Mae’n codi arian i sicrhau dyfodol y rheilffordd

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s