“Scrambled” by Huw Davies

Posted on Updated on

“Scrambled” by Huw Davies – Saturday April 28th 15:00 at Eve’s Toy Shop

Book Ticket: Free Event

Fourteen-year-old ‘model pupil’ Davidde is unfairly labelled a troublemaker when a new head teacher starts at his south Wales valleys school. To the horror of his teachers, Davidde finds a new passion for mortorcycle scrambling. At last he is able to take on the school bullies, earning himself the longed-for respect of his father, not to mention the mysterious Black Rider.

Finalist Heart of Hawick Children’s Book Award 2017, Junior Fiction Category. Suitable for ages 8+

‘There’s a great sense of place in this small-town Welsh setting, and the dialogue is natural, making the Welsh accent sing out as you read it. The book is warm-hearted and funny, and should appeal to both boys and girls.’ Books for Keeps

‘Huw Davies’ “Scrambled” is fast-paced and funny; and it realises the author’s ambition of providing a ‘daft book for boys’. Davies draws on his experience as a secondary school English teacher in south and west Wales to create some hilarious characters and lively dialogue.’ New Welsh Review

“Scrambled” gan Huw Davies

Yn gwbl annheg mae’r ‘disgybl perffaith’ Davidde yn cael enw fel un trafferthus pan ddaw pennaeth newydd i’w ysgol yng nghymoedd de Cymru. Er braw i’w hathrawon mae Davidde yn datblygu diddordeb angerddol mewn sgramblo beic modur. O’r diwedd mae’n gallu herio bwlis yr ysgol ac ennill iddo’i hun barch ei dad y bu’n dyheu mor hir amdano, heb son am y Beiciwr Du.

Cyrhaeddodd rownd derfynol Gwobr Llyfrau Hawick yn 2017 yng nghategori ffuglen i blant dros with mlwydd oed.

‘Mae ymdeimlad arbennig o le yn y llyfr a osodir mewn tref fechan yng Nghymru ac mae’r deialog yn naturiol fel bo’r acen Gymreig yn canu wrth i chi ei ddarllen. Mae’r llyfr yn un twymgalon a doniol a dylai apelio at fechgyn a merched.’ Books for Keeps

‘Mae “Scrambled” gan Huw Davies yn ddoniol ac yn symud yn gyflym; mae’n cwrdd ag uchelgais yr awdur i ddarparu ‘llyfr dwl i fechgyn’. Mae Davies yn defnyddio’i brofiad fel athro Saesneg mewn ysgol uwchradd yn ne a gorllewin Cymru i greu cymeriadau hynod o ddoniol a deialog bywiog.’ New Welsh Review

One thought on ““Scrambled” by Huw Davies

    Latest confirmed sessions « Llandeilo Litfest said:
    March 11, 2018 at 4:46 am

    […] Huw Davies reads from his book “Scrambled”, a hilarious school adventure book set in sou… […]

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s