Fflur Dafydd and Siôn Owen Tomos – Writers working for TV 

Posted on Updated on

Fflur Dafydd & Siôn Owen Tomos – Writers working for TV Sunday April 28th 15:00 Horeb Chapel

Book Tickets: £8

Fflur Dafydd, un o sgriptwragedd mywaf profiadol Cymru a Siôn Tomos Owen, cartwnydd a cyflwynydd yn S4C – Cymraeg

Photo 14-02-2018, 23 29 52.pngMae Fflur Dafydd yn awdures brofiadol ac yn un o ddramodwyr teledu mwyaf poblogaidd Cymru. Bu’n gweithio ar Pobl y Cwm cyn ysgrifennu cyfres lwyddiannus Parch, a ffilm y Llyfrgell/Library Suicides. Mae’n fardd ac yn gyfansoddwraig a chantores, mae ei gwaith wedi ei gyfieithu I’r Saesneg. Mae’n ddarlithydd mewn ysgrifenuu creadigol ac wedi ennill nifer o wobrau llenyddol dros y blynyddoedd.

Fflur Dafydd is a poet, award winning novelist, composer, singer and writes TV drama series for S4C. Siôn Tomos Owen is a presenter and cartoonist.

Session in Welsh

Siôn Tomos Owen is an author, cartoonist and presenter.  He presented two series’ of Pobol y Rhondda on S4C and was part of the presenting team on the series Cynefin along with Heledd Cynwal and Dr Iestyn Jones. During the 6 Nations he wrote and performed songs on the Jonathan show and his comics of the 2018 tournament appeared on Clwb Rygbi before each game.  His debut collection of work, “Cawl” was published by Parthian in 2016, his book for learners “Y Fawr a’r Fach: Streon o’r Rhondda” will be published by Y Lolfa in May 2018 and his first collection of Poetry will be published by Three Throated Press in 2019.  He won a Literature Wales Bursary in 2018 to develop his graphic novel “Meibion Abereba”.
Mae Siôn Tomos Owen yn awdur, cartwnydd a chyflwynydd. Fe gyflwynodd ddau gyfres o Pobol y Rhondda ar S4C ac roedd yn rhan o’r tîm cyflwyno ar y gyfres Cynefin gyda Heledd Cynwal a Dr Iestyn Jones. Yn ystod y 6 Gwlad, ysgrifennodd a pherfformiodd ganeuon ar sioe Jonathan a naeth ei gomics o dwrnament 2018 ymddangos ar Glwb Rygbi cyn pob gêm. Cyhoeddwyd ei gasgliad cyntaf o waith, “Cawl” gan Parthian yn 2016, bydd ei lyfr i ddysgwyr “Y Fawr a’r Fach: Streon o’r Rhondda” yn cael ei gyhoeddi gan Y Lolfa ym mis Mai 2018 a bydd ei gasgliad cyntaf o Farddoniaeth yn cael ei gyhoeddi gan Three Throated Press yn 2019. Enillodd ysgoloriaeth Llenyddiaeth Cymru yn 2018 i ddatblygu ei nofel graffig “Meibion ​​Abereba.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s