A few more updates from the festival programme as it evolves

Posted on Updated on

Here’s the programme of planned events  for the 2018 Llandeilo Litfest.

Tickets will go on sale in March but you can send us an email to LlandeiloLitFest@mail.com to register your interest.

 

Saturday 28th of April:

11:00 Fountain Fine Art Gallery

Catrin Dafydd – Dychmygu y Dyfodol, ysgrifennu Gwales

Catrin Dafyd

Catrin Dafydd yn trafod ysgrifennu am Gymru yn ei nofel phoblogaidd Gwales gyda’r bardd a golygydd y Stamp, Miriam Elin Jones. Sut mae mynd ati i ddychmygu dyfodol dystopaidd estron i genedl a chymdeithas mor gyfarwydd?

Dyma nofel gyffrous a deallus, am Gymru yn 2056 gan awdures unigryw a phrofiadol. Daw Catrin o Waelod y Garth ac mae’n awdures llawn amser ac wedi ysgrifennu nofelau ar gyfer pobl ifanc ac oedolion yn Gymraeg a Saesneg.

Catrin Dafydd discusses her novel, Gwales with Miriam Elin Jones, poet and editor of the newest Welsh language literary magazine on the block, Y Stamp. How does an author imagine an unfamiliar and dystopian future for a familiar society? 

This is an exciting and intelligent novel about a dystopian Wales in 2056 by an unique and experienced authors. Catrin comes from Gwaelod y Garth and she is a full time author for young people and adults in both Welsh and English.

 

 

Saturday 12:30 Horeb Chapel 

Lyn Ebenzer yn trafod cymeriadau Meini Llafar gyda Elinor Jones

Cyfrol o atgofion bro mebyd gan un o newyddiadurwyr ac awduron mwyaf toreithiog Cymru, Lyn Ebenezer. Portread cynnes a chrefftus o gymeriadau Pontrhydfendigaid ei blentyndod, ynghyd a’i bryddest i’w Wncwl Dai, a laddwyd yn y Rhyfel Mawr, pryddest a ddaeth yn agos at gipio’r goron yn Eisteddfod Genedlaethol Ynys Mon, 2017. Sesiwn yn Gymraeg

Lyn Ebenezer discussing his latest book with Elinor Jones.  One of Wales most prolific authors, his latest book, Meini Llafar recounts the vanished characters of his square mile.

Lyn Ebenezer lives in Pontrhydfendigaid and is one of Wales most entertaining and longest serving journalists. Based in Ceredigion he  has covered stories ranging from exploits at the National Eisteddfod to the biggest LSD bust in British history, Operation Julie. Session in Welsh 

 

 

Saturday at 15:00 Angel Inn

Iron Master publicity shotThe Iron Masters of Merthyr- Fact and Fiction.

In the 18th Century five men created the biggest industrial city civilisation had ever seen. They were the Iron Masters, masters of metal and men. Author Graham Watkins surprises and entertains with the real stories behind his Welsh historical novel ‘The Iron Masters’.

Mae’r awdur Graham Watkins yn diddori ac yn synnu gyda’r straeon gwir sydd tu ôl i’w nofel hanesyddol ‘The Iron Masters’.

 16:30  Mark Waghorn Designs “Reading Room”

DIY media vs MSM- the new media revolution in Wales

A discussion on the alternative future of the media and how people in Wales are ploughing their own furrows as the UK & Welsh MSM marginalises, ignores or misconstrues Welsh life, culture and matters.

Nia Medi, journalist with BBC Radio Cymru will chair the discussion with Ifan Morgan Jones, founder of the Nation Cymru news website; Dr Dan Evans, founder and presenter of  the Desolation Radio podcasts and Gary Ramond, editor of the arts website the Wales Arts Review.

Mae’r cyfryngau confensiynol yn colli eu tir a fawr ddim o’r Gymru go iawn yn cael ei hadlewyrchu ganddynt . Dyma drafodaeth gan ddyrnaid o Gymry heriol sydd yn torri cwysi eu hun drwy gymorth y cyfryngau newydd.

Bydd Ifan Morgan Jones, Dr Dan Evans, Gary Ramond a Miriam Elin Jones yn trafod hyn oll gyda’r newyddiadurwraig o BBC Cymru, Nia Medi wrth y llyw .

 

Sunday 29th of April

Sunday 11:00 Ginhaus

Klezmer Bagel Brunch at the Ginhaus with FiddleBox 

Whilst the Ginhaus team put on a special brunch dish of Bagels with Smoked salmon and cream cheese Fiddlebox will serenade you with beautiful music from the Klezmer Eastern European tradition.

Bydd y Ginhaus yn darparu bagel frecinio gyda samwn a chaws tra bydd Fiddlebox yn eich  diddanu gyda cherddoriaeth o draddodiad Dwyrain Ewropeaidd Klezmer.

 

Sunday 14:00 Fountain Fine Art Gallery

Suffragettes – a talk by Judith Barrow 

In her talk Judith Barrow covers the struggles that women had to endure to achieve full equality regarding suffrage; the right to vote. And she explains how the 1918 Representation of the People Act seemed a major victory for the suffragist movement, but why there were women who still saw the act as a betrayal.
Includes readings from her novel “A Tiny Hundred Threads”

Suffragettes – araith gan Judith Barrow

Disgrifiad byr

Yn ei haraith bydd Judith Barrow yn trafod y brwydrau bu’n rhaid i ferched eu goddef er mwyn ennill yr hawl i bleidleisio. Bydd hi’n egluro sut y gwelwyd Deddf Cynrychiolaeth y Bobl yn 1918 yn fuddugoliaeth enfawr i etholfreintiaeth ond paham roedd menywod yn ystyried y ddeddf yn frad.

 

Sunday 13:00  MIMOSA Art Gallery 

Aled Sam a Myfyrdodau Canol Oed a 100 lle cyn Brexit:

Aled Sam yn darllen darnau o’i lyfrau diweddaraf, gyda’i dafod yn sownd yn ei foch wrth gwrs. Cewch tipyn o donic wrth glywed am ei fywyd beunyddiol, troion trwstan a lle I fynd cyn inni orfod llosgi ein pasports coch! Dyma gasgliad o ryfeddodau Ewrop – llefydd, profiadau, blasau hyd yn oed – oll yn deilwng i’w profi cyn bod teithio yn Ewrop yn mynd yn anoddach.

Mae Aled Sam yn wyneb a llais cyfarwydd ers blynyddoedd, yn cyflwyno rhaglenni i Radio Cymru a S4C. Mae’n cyfrannu colofn wythnosol i’r cylchgrawn Golwg. Sesiwn yn Gymraeg

Aled Sam is a long-time resident of Llandeilo and has broadcasted programmes on Radio Cymru and S4C. This is a reading of his two latest volumes, voicing the humorous trials of a middle age man and shining a light on a 100 European destinations worth visiting before Brexit.

Session in Welsh

 

 

16:00 Angel Inn     Life-cover

Llandovery Writers Event: Life: Can You Cut It?  Writing To Make Readers Care                                                 

Jacquie Hyde, Sara Fox, Pete Barker, Stella Starnes and others will be reading from their collection ‘Life’ with tutor David Thorpe 

Ysgrifennu i ddal sylw darllenwyr

Bydd Jacqui Hyde, Sara Fox, Pete Barker, Stella Starnes ac eraill yn darllen o’u casgliad, “Life” ac yn sgwrsio gyda’u hathro David Thorpe

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s