The Second Llandeilo Lit Fest April 27 – 29 2018

Posted on Updated on

Save the date: April 27th – 29th 2018variation1-lrge

We’re proud to announce the second
Llandeilo Lit Fest

Cadwch y dyddiad : Ebrill 27ain-29ain 2018

Rydym yn falch i gyhoeddi ail Ŵyl Lên Llandeilo

Yn dilyn digwyddiad agoriadol llwyddiannus rydym yn cadarnhau’r ail Ŵyl yn ein tref hardd.

Bydd yr ŵyl unwaith eto’n cynnwys amrywiaeth o dalent newydd a sefydlog, awduron lleol a chenedlaethol, beirdd a pherfformwyr. Byddwn yn cynnal sgyrsiau panel a darlleniadau yn Gymraeg a Saesneg (bydd cyfieithu ar y pryd i’r rhai nad ydynt yn siarad Cymraeg), gweithdai, teithiau tywysedig, ffair lyfrau, cystadlaethau a helfa lyfrau – rhywbeth yn wir i bawb.

Am y wybodaeth ddiweddaraf dilynwch @LlandeiloLitFest ar trydar, ewch i https://delythevanslabour.wordpress.com neu fe’n gwelwch ar  Facebook  https://www.facebook.com/LlandeiloLitFest/

Ebost: LlandeiloLitFest@mail.com Instagram: https://www.instagram.com/llandeilolitfest/

After last year’s successful inaugural event we’re delighted to confirm a second festival in our beautiful town.

The festival will again include a variety of new and established talent, local and national authors, poets and performers. We’ll be holding panel talks and readings in English and Welsh (with translation facilities for non-Welsh speakers), workshops, a book fair, guided walks, competitions and a book hunt – simply something for everyone.

For up-to-date information please follow @LlandeiloLitFest on twitter, visit https://delythevanslabour.wordpress.com or find us on Facebook  https://www.facebook.com/LlandeiloLitFest/

Email: LlandeiloLitFest@mail.com Instagram: https://www.instagram.com/llandeilolitfest/

 

 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s